Wyniki
LIGI UKS 2012

WYNIKI
KOLARSKIEJ  LIGI 

WOJEWÓDZTWA  KUJAWSKO-POMORSKIEGO
„SZLAKIEM UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH”
SEZON – 2012

 

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNAKLASYFIKACJA ZESPOŁOWA