Kujawsko-Pomorski
Związek Kolarski
w Toruniu

Władze

       
 
W dniu 24 maja 2017, przy  92% frekwencji, 32 uczestników
V Zgromadzenia Delegatów Kujawsko-Pomorskiego Związku Kolarskiego,
dokonało wyboru władz statutowych na kolejną kadencję.
Prezesem ponownie wybrany został Michał Marszałkowski.
 Pełne składy osobowe wybranych władz w stosownej zakładce.
 
Pierwsze posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
dokonały wyboru osób funkcyjnych poszczególnych organów Związku.

Władze  statutowe  Kujawsko-Pomorskiego  Związku Kolarskiego,
wybrane  przez  Walne  Zgromadzenie  Delegatów, na  kadencję  2017-2020

Skład  osobowy  Zarządu 

Prezes  -  Marszałkowski  Michał
Członkowie: Baliński  Sławomir  -  przedstawiciel  UKS „Copernicus” Toruń
Cegielski  Ryszard  -  przedstawiciel Kolegium sędziów
Dzięcioł  Janusz  -  przedstawiciel ALKS „Stal” Grudziądz 
Szczublewski  Jerzy  -  przedstawiciel ALKS „Stal” Grudziądz
Szyszkowski  Leszek  -  przedstawiciel TKK „Pacific” Toruń
Zalcman  Piotr  -  przedstawiciel klubów rejonu Bydgoszcz

Skład  osobowy  Komisji  Rewizyjnej 

Klucznik  Krzysztof  -  przedstawiciel  ALKS „Stal” Grudziądz
Krych  Marian  -  przedstawiciel TKK „Pacific” Toruń
Mientki  Marcin  -  przedstawiciel UKS „Copernicus” Toruń
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja