Kujawsko-Pomorski
Związek Kolarski
w Toruniu

Władze

 
  

W dniu 24 maja 2017 , przy  92% frekwencji , 32 uczestników
V Zgromadzenia Delegatów Kujawsko-Pomorskiego Związku Kolarskiego ,
dokonało wyboru władz statutowych na kolejną kadencję.
Prezesem ponownie wybrany został Michał Marszałkowski.
 
Pełne składy osobowe wybranych władz w stosownej zakładce.
 
Pierwsze posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
które odbędą się w określonym statutowo terminie,
dokonają wyboru osób funkcyjnych poszczególnych organów Związku.
Władze  statutowe  Kujawsko-Pomorskiego  Związku Kolarskiego ,

wybrane  przez  Walne  Zgromadzenie  Delegatów , na  kadencję  2017-2020 .Skład  osobowy  Zarządu 

 

Prezes  -  Marszałkowski  Michał

 

Członkowie: Baliński  Sławomir  -  przedstawiciel  UKS „Copernicus” Toruń

                  Cegielski  Ryszard  -  przedstawiciel Kolegium sędziów

                  Dzięcioł  Janusz  -  przedstawiciel ALKS „Stal” Grudziądz

                  Szczublewski  Jerzy  -  przedstawiciel ALKS „Stal” Grudziądz

                  Szyszkowski  Leszek  -  przedstawiciel TKK „Pacific” Toruń

                  Zalcman  Piotr  -  przedstawiciel klubów rejonu Bydgoszcz

 

 

Skład  osobowy  Komisji  Rewizyjnej 

 

Klucznik  Krzysztof  -  przedstawiciel  ALKS „Stal” Grudziądz

Krych  Marian  -  przedstawiciel TKK „Pacific” Toruń

Mientki  Marcin  -  przedstawiciel UKS „Copernicus” Toruń