15-16.06.2012r.
IOSW Śliwice


XIV   IGRZYSKA   OLIMPIJSKIE
SPORTOWCÓW   WIEJSKICH
WOJEWÓDZTWA   KUJAWSKO - POMORSKIEGO
„Tuchola-Londyn 2012”

15.06.2012  -  jazda indywidulana na czas

16.06.2012  -  start wspólny


Kolarska Liga Uczniowskich Klubów Sportowych
START WSPÓLNY 

KATEGORIA ŻAK

16.06.2012

ŚLIWICE


ŚLIWICE  -  15.06.2012r.
JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS

JUNIOR MŁODSZY I MŁODSI
f
JUNIORKA MŁODSZA I MŁODSZE
f
JUNIOR I STARSI
f
JUNIORKA I STARSZE

ŚLIWICE  -  16.06.2012r.
START WSPÓLNY

ŻAK

JUNIOR MŁODSZY I MŁODSI
f
JUNIORKA MŁODSZA I MŁODSZE
f
JUNIOR I STARSI
f
JUNIORKA I STARSZE