12-14.06.2009r.
Golub-Dobrzyń




Organizator: Toruński Klub Kolarski "Pacific"









Jazda indywidualna na czas

>> kolejność startu <<


JUNIORKA

JUNIOR




Start wpólny

>> lista startowa <<
  

JUNIORKA



>> lista startowa <<
 

JUNIOR